• Relativ alderseffekt i den norske toppserien i kvinnefotball 

      Haugland, Arve (Master thesis, 2012-03-15)
      Barn og unge som spiller fotball er delt inn aldersklasse etter fødselsår. Barn og unge som er født i det samme kalenderåret skal trene og konkurrere mot hverandre selv om de som er født tidlig på året kan være født nesten ...