• Førskolebarn og psykisk helse 

      Almvik, Hallgeir (Master thesis, 2012-01-30)
      Denne studien handler om førskolelæreres forståelse og praksis med barns psykiske helse. Studien består av 2 fagartikler.