• Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms 

      Vakulenko, Veronika (R&D-report / Nord university;41, Report, 2019)
      Ordlisten er et fellesutviklet pedagogisk materiale av Handelshøgskolen og Fakultet for Økonomi ved Taras Shevchenko National University of Kyiv, spesielt for masterstudenter som har en MSc i offentlig sektor økonomi ...