Now showing items 1-20 of 38

   Subject
   VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920 [2]
   VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Andre landbruksfag: 919 [1]
   VDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Husdyravl, oppdrett, forplantning: 912 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Etologi: 485 [3]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Systematisk zoologi: 487 [4]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Zoofysiologi og komparativ fysiologi: 483 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488 [7]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 [3]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806 [2]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 [3]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 [2]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [1]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289 [7]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283 [3]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243 [3]
   VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 [1]