• Godstransporter i Botnia Atlantica-regionen : metoder for kartlegging og dokumentasjon 

      Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Helo, Petri; Westin, Jonas; Westin, Lars (FoU-rapport / Nord universitet;44, Report, 2019)
      Rapporten drøfter hvilke faktorer som påvirker godsmengder og godsstrømmer i en region, redegjør for datakilder og metoder som kan benyttes til å dokumentere omfanget av godstransport i en region samt skissere mulig opplegg ...