• Sikring av last i varerom og på tilhengere for kjøretøy under 3500 kg 

      Robertsen, Kåre (FoU-rapport / Nord universitet;29, Others, 2018)
      Denne rapporten har som formål å gi noen anbefalinger om sikring av last på kjøretøy opp til 3500 kg basert på utredninger, fysiske beregninger og praktiske tester. For denne type kjøretøy er det varierende av hva som ...