• Lese og skrive og regne er gøy 

      Wie, Anne Lise; Heiskanen, Pauliina; Solbakken, Bente (Fredrikke;2013, nr 2, Working paper, 2013-09-09)
      På begynnelsen av dette årtusenet fikk vi urovekkende resultater om norske barns lesekompetanse. PIRLS- og PISA-undersøkelsene viste at norske elever kom dårligere ut når det gjaldt lese- og skrivekunnskaper, enn barn fra ...