• IKT-basert norskundervisning i utlandet 

      Bergersen, Ove (Fredrikke, Research report, 2008-11-24)
      Prosjektet ”IKT-basert norskundervisning i utlandet” ble ved juletider 2002 innvilget støtte av Utenriksdepartementet under den såkalte Handlingsplanen for søkerlandene til EU, og de fire partnerne i prosjektet var ...