Recent Submissions

 • Multimedia for lærere - pedagogisk bruk av bilder, lyd og video 

  Kolås, Line (Kompendium/ Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2016-01-11)
 • Hybelkokkskolen: undervisningsopplegg for lærere i mat og helse 8.-10. trinn 

  Berg, Anita; Hovik, May Elisabeth; Lervik, Lars; Ramberg, May Britt (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2014-09-22)
  Dette Idéheftet inneholder et pedagogisk opplegg for totalt 10 økter á 3 undervisningstimer basert på kompetansemålene for 10. trinn1 i faget «mat og helse» og helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og ...
 • Virvelløse dyr i ferskvann 

  Kroglund, Rolf Terje (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2006-11-07)
  Kompendiet ”Virvelløse dyr i ferskvann” er ment å være til hjelp under bestemmelse av ”småkryp” både i felt og på laboratoriet. Det er på ingen måte noen totaloversikt over hva som finnes, men et forsøk på å beskrive de ...
 • Skogbruk - hva er det? En kort presentasjon av norsk skogbruk for studenter og andre interesserte. 2. utg. 

  Kjellsen, Asbjørn (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2014-08-20)
  Teksten skal gi er generell oversikt over grunnleggende skogbiologi og andre fagområder innen skogbruket og skognæringen i Norge
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi 

  Helbæk, Morten (Kompendium;, Textbook, 2014-05-05)
  Denne boken er ment å dekke pensum i kurs av typen «Innføring i Bedriftsøkonomi» på høgskole- og universitetsnivå. Faget økonomi handler om å forvalte knappe ressurser som råvarer og arbeidskraft. Grovt sett kan dette ...
 • Motiverende samtale i sykepleie 

  Sætertrø, Odil (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2013-12-02)
  Sykepleieren møter mennesker som utsettes for helsemessige utfordringer. Det kan være psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle krav i livet, som kronisk eller akutt og alvorlig sykdom kan medføre. Dette gjelder både ...
 • Git på HiNT: en innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT 

  Nygård, Ståle A. (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2012-09-19)
  Dette kompendiet er i laget som en innføring i bruk av versjonskontrollverktøyet Git på Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT) sine datasaler på Steinkjer. Kompendiet er hovedsakelig myntet på studenter som går studiet Spill ...
 • Vedboende sopp: betydning, økologi og utbredelse 

  Ryvarden, Leif (Kompendium;, Textbook, 1998-04)
  Dette kompendiet er skrevet for å gi en oversikt over våre viktigste råtesopper og deres betydning både i økosystemet og forvaltningen av våre skoger. Råtesoppene har bestemte livskrav, og deres forekomst eller fravær ...
 • Samar i sør: artiklar om sørsamiske forhold 

  Jünge, Åke (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2000-06)
  Dette heftet er en samling av artikler om sørsamiske forhold publisert av forfatteren i aviser, tidsskrift og årbøker fra1987-2000. Siste del tar for seg bokanmeldelser.
 • OAL151 : IT som ledelsesverktøy 2011-2012 : kompendium 

  Nordseth, Hugo (Book, 2011-08-11)
  Det offentlige Norge har store ambisjoner om bruk av IT i forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Ambisjonene er kunngjort gjennom planverk som eNorge 2009 og eKommune2012. Det faglige innholdet i dette kompendiet ...
 • Final Cut for videojournalister: Final Cut Server arbeidsflyt og videoredigering i Final Cut Pro. 

  Nygård, Ståle A.; Sørli, Håvard (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Textbook, 2010-10-27)
  Dette kompendiet er i utgangspunktet skrevet for studenter som studerer emnet videojournalistikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men de fleste temaer er såpass generelle at det også fungerer fint som en introduksjon til ...
 • Forskning om skogbruk og vilt 2000: eksempler 

  Overskaug, Kristian; Sørensen, Ole Jakob; Bjelkåsen, Toralf (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Kompendium;, Textbook, 2000-11)
 • Fra Robert MacArthur's øy-økologi til Richard Levins' metapopulasjons-teori: ledetråder for faunaforvaltning og skogbruk 

  Overskaug, Kristian; Sørensen, Ole Jakob; Bjelkåsen, Toralf (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Kompendium;, Textbook, 2001-04)
 • OAL151: IT som ledelsesverktøy 2010-2011 : kompendium (Offentlig administrasjon og ledelse 

  Nordseth, Hugo (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Kompendium;, Textbook, 2010-08-02)
  Det offentlige Norge har store ambisjoner om bruk av IT i forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Ambisjonene er kunngjort gjennom planverk som eNorge 2009 og eKommune2009... Innføring av IKT som virkemiddel vil ...
 • Optimal produksjon av kalv. 2. utg. 

  Hansen, Hanne Solheim; Sakshaug, Aud; Fløttum, John (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2009-10-20)
  Kompendiet er utarbeidet for husdyrstudenter på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi har arbeidet parallelt med dette kompendium og utvikling av en informasjonsdatabase God drift i forbindelse med DRØFT-prosjektet i TINE. ...
 • Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons 

  Johansen, Oddbjørn; Saur, Ellen (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2006-11)
  Dette kompendiet konsentrerer seg i første rekke om å skrive og om å gi og bruke respons som aktivt hjelpemiddel i læringsprosessen / kunnskapsproduskjonen.
 • Miljøforvaltning: introduksjon til forvaltning og miljørett 

  Ystad, Dag (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2009-09-02)
  Miljøforvaltning er et sammensatt fagområde. Myndighet og ansvar utøves på alle nivå fra globalt til lokalt, og myndighet og ansvar er i økende grad delegert til kommunene. Kommunene må ha kompetanse for å kunne utvikle ...
 • Planteanatomi og plantefysiologi. Revidert utgave 

  Skaugen, Randi (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2009-08-31)
  Plantefysiologi er læren om plantenes funksjon, planteanatomi er læren om plantenes struktur. Siden struktur og funksjon henger nøye sammen, kommer dette kurset til å omfatte litt av begge deler. Stort sett kommer vi til ...
 • OAL151: IT som ledelsesverktøy 2009-2010: kompendium (Offentlig administrasjon og ledelse) 

  Nordseth, Hugo (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2009-08-12)
  Det offentlige Norge har store ambisjoner om bruk av IT i forvaltning og offentlig tjeneste-produksjon. Innføring av IKT som virkemiddel vil legge til rette for å møte denne utviklingen og er et viktig bidrag til både å ...
 • Plantevekst og engdyrking: HUS107 Fôrmidler. Dyrking og konservering 

  Moen, Reidar A.; Fisknes, Geir (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Textbook, 2005-09)
  Mye av dette kompendiet er blitt utarbeidd som forelesninger og anna undervisningsmateriell innafor faget HUS105 Fôrdyrking (5 studiepoeng) i løpet av 2004 og vårsemesteret 2005. Dette faget har fram til nå inngått som ...

View more