• Kommunestyre og lokaldemokrati: en empirisk undersøkelse av makt tillagt kommunestyret 

      Haga, Gjermund; Leirset, Espen; Lillestøl, Ørnulf (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;94, Peer reviewed; Research report, 2014-02-18)
      Formelt er kommunestyret kommunens øverste maktorgan. For at det lokale demokratiet skal ha en mening, må dette organet reelt utøve makten i kommunen. Rapporten viser at flertallet av de spurte kommunestyrerepresentanten ...