Now showing items 22-22 of 22

    • Å balansere mellom hjelp og kontroll. Engler og demoner. 

      Aune, Espen B. (Student paper, others, 2012-11-13)
      Å undersøke hva tidligere forsking sier om sykepleieutøvelsen ved en akutt-psykiatrisk sengepost; om hvordan man på best mulig måte kan gi hjelp og samtidig opprettholde kontroll i behandlingsrelasjon. Blant de funn som ...