Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvestad, Christel
dc.date.accessioned2017-11-29T09:39:01Z
dc.date.available2017-11-29T09:39:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468378
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg hvordan WTO-notifikasjonene kan benyttes som redskap til å fange opp regelverksendringer og forebygge handelshindringer i viktige markeder for norsk sjømat. Den første delen av rapporten tar for seg systemet for notifikasjoner som en del av kravet til åpenhet i WTO. Videre gis det en kort beskrivelse av de formelle krav og prosedyrer som gjelder for notifikasjoner av endrede og nye reguleringer, samt hvordan medlemslandene forholder seg til dette i praksis. Rapporten går deretter inn på tilgjengelige verktøy som kan brukes for å systematisk følge med på og håndtere notifikasjoner av relevans for handelen med sjømat. Den andre delen av rapporten gir en oversikt over omfang og innhold i sjømatrelaterte notifikasjoner og handelsproblemer (STCs) som rapportert til SPS- og TBT-komiteene i WTO. Deretter beskrives hvordan Norge, Chile og Canada organiserer og erfarer arbeidet med å overvåke og håndtere WTO-notifikasjonene. På denne bakgrunn drøftes hvordan det norske arbeidet med notifikasjonene kan styrkes for å ivareta sjømatinteressene.nb_NO
dc.description.abstractThis report addresses how WTO notofications can be used as tools to monitor regulatory changes and prevent barriers to trade in important markets. The first part of the report addresses the role of Notifications in relation to transparency in the WTO. In addition, the report gives a brief description of the formal requirements and procedures for notifications to the WTO and how member states relate to these requirements in practice. The report then describes available tools that can be used to systematically monitor and deal with notifications of relevance. The second part of the report provides an overview of the scope and content of seafood-related notifications and specific trade concerns (STCs) reported to the SPS and TBT committees in the WTO. Then, the report describes how Norway, Chile and Canada monitoring and manage WTO notofications. Against this background, the report discusses potential governance improvements focusing on the importance of the Norwegian seafood sector.NB_eng
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.subjectinternasjonal handelnb_NO
dc.subjectWTOnb_NO
dc.subjectnotifikasjonernb_NO
dc.subjecthandelshindringernb_NO
dc.titleWTO-notifikasjoner som forebygging av handelshindringer på sjømatområdet? SPS- og TBT-notifikasjoner: overvåking og oppfølging i Norge, Chile og Canadanb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel