Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Cathrine Fredriksen
dc.contributor.authorGårseth-Nesbakk, Levi
dc.contributor.authorBrinchmann, Berit Støre
dc.date.accessioned2020-06-09T12:16:34Z
dc.date.available2020-06-09T12:16:34Z
dc.date.created2019-09-03T18:19:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMoe, C. F., Gårseth-Nesbakk, L. & Brinchmann, B. S. (2019). Medspill og motspill mellom profesjonene tilknyttet hverdagsrehabilitering. Tidsskrift for omsorgsforskning, 5(1), 1-16. doi:en_US
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657370
dc.description.abstractKunnskapsgrunnlaget for hverdagsrehabilitering er økende, men vi vet ennå lite om det tverrprofesjonelle samarbeidet i tjenesten. Denne studiens hensikt er å utforske hvilke faktorer som bidrar til medspill og motspill mellom profesjoner tilknyttet hverdagsrehabilitering i Norge. Det empiriske datamaterialet baserer seg på deltakende observasjon, intervjuer og dokumentstudier. De faktorene som er identifisert til å skape medspill, er å være med på noe stort, tverrprofesjonalitet, profesjonell autonomi og fleksibilitet samt å jobbe mot et felles mål. De faktorene som kan bidra til motspill er ulik profesjonsmoral, pleiekultur versus rehabiliteringskultur, ulik status blant profesjonene og forventninger om økonomisk lønnsomhet. Både medspill og motspill skaper dynamikk, noe som kan komme mottakerne til gode. Det er fremdeles behov for mer kunnskap om ulike dimensjoner av den tverrprofesjonelle praksisen i hverdagsrehabilitering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleMedspill og motspill mellom profesjonene tilknyttet hverdagsrehabiliteringen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2019 Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.source.pagenumber1-16en_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2019-01-04
dc.identifier.cristin1721208


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal