Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøiås, Jens
dc.date.accessioned2015-07-06T07:52:56Z
dc.date.available2015-07-06T07:52:56Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286527
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å se om det er noen forskjell i løpeteknikk og muskelaktivitet ved konstant fart (16km/t) på bane, motorisert tredemølle og curve tredemølle. Tredemølle er i dag blitt ett hyppig brukt treningsverktøy for løpere, spesielt i land hvor forholdene ikke hele tiden er optimale med tanke på vær og temperatur. Hensikten med denne studien var å sammenligne løpeteknikken og muskelaktiviteten 16km/t, over tre forskjellige underlag; bane, tradisjonell mølle og en Woodway Curve. Ti mannlige, godt trente utøvere med god erfaring fra løping på tredemølle og bane deltok på studien. De kinematiske variablene ble studert ved å bruke et tredimensjonalt kamerasystem bestående av 6-8 kamera (Qualisys, Gothenburg) og EMG ble hentet ut fra ni muskler i de lavere ekstremiteter. Mens det ble registrert oksygen forbruk med Metamax II cortex, å tatt hjertefrekvensmålinger og RPE under testingen. Hovedfunnene i denne studien viser at det er en stor overføringsverdi fra løping på vanlig standardisert tredemølle og curve tredemølle til bane løping. Fordi seks av ni sentrale muskler i nedre ekstremiteter viste ingen signifikant forskjell, og fire av seks sentrale løpskinematiske variabler viste heller ingen signifikant forskjell ved løping på motorisert tredemølle, curve tredemølle og løping på bane. Men resultatene viser også at det er enkelte signifikante forskjeller. Oksygenforbruk, hjertefrekvens og oppgitt RPE viser helt klart signifikant høyere verdier ved løping på en Woodway curve mølle i forhold til løping på bane og tradisjonell tredemølle. EMG målingene viser signifikante høyere muskel aktivering i Gluteus maximus ved løping på curve. Mens Biceps Femoris og Semitendinosus viser signifikant lavere muskelaktivitet ved løping på bane. De kinematiske variablene viser signifikant forskjell på steglengde mellom alle tre underlagene (bane, mølle og Woodway Curve mølle). Samtidig ser man en signifikant lavere knevinkel ved fotisett på vanlig standardisert tredemølle i forhold til løping på bane og curve mølle. Summary: The purpose of this study was to see if there is any difference in running technique and muscle activity at constant speed (16km / h) on the court, motorized treadmill and curve treadmill. The treadmill is a frequently used training tool for runners, especially in countries where conditions are not constantly optimal in terms of weather and temperature. The purpose of this study was to compare the running technique and muscle activity at 16km / h on three different surfaces: track, traditional tredmill and Woodway Curve. Ten male, highly trained athletes with good experience of running on a treadmill and track attended this study. The kinematic variables were studied using a three-dimensional camera system consisting of 6-8 cameras (QualiSys, Gothenburg) and EMG were extracted from nine muscles in the lower extremities. While it was recorded oxygen consumption with Metamax II cortex, to taking heart measurements and RPE during the testing. The main findings of this study suggest that there is a high transfer value from running on regular standardized treadmill and curve treadmill to track running. Because six of nine core muscles in the lower extremities showed no significant difference, and four of the six key løpskinematiske variables showed no significant difference between the three different between running on motorized treadmill, curve treadmill and running on the track. However, the results also show that there are some significant differences. Oxygen consumption, heart rate and RPE stated clearly show significantly higher values when running on a Woodway curve mill compared to running on a track and traditional treadmill. EMG measurements show significant higher muscle activation in Gluteus maximus by running the curve. While Biceps Femoris and semitendinosus show significantly less muscle activity during running on a track. The kinematic variables show significant differences in stride length between all three under lagen (court, mill and Woodway Curve mill). Meanwhile, we see a significantly lower knee angle on landing in the usual standardized treadmill compared to running on a track and curve treadmill.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLøpskinematikk, muskelaktivitet og energikostnaden ved løping i en konstant fart (16km/t) på bane, tredemølle og curve mølle.nb_NO
dc.title.alternativeRunning Kinematics, muscle activity and energy cost of running at a constant speed (16km / h) on a track, treadmill and curve treadmill.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel