Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVærdal, Heidi
dc.contributor.authorBratberg, Grete Helen
dc.contributor.authorHaugdahl, Hege Selnes
dc.date.accessioned2022-02-16T13:16:44Z
dc.date.available2022-02-16T13:16:44Z
dc.date.created2022-01-11T15:07:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationVærdal, H., Bratberg, G. H. & Haugdahl, H. S. (2021). Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner. En prospektiv studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi:en_US
dc.identifier.issn1891-2982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979401
dc.description.abstractForsinkelser og strykninger ved elektive operasjoner hindrer optimal drift og kan være en påkjenning for pasienter. Målet med studien var å identifisere og beskrive de faktiske årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner, samt omfanget, varigheten og andre kjennetegn ved slike forsinkelser. Studien har et flermetodisk prospektivt studiedesign. I en periode på to måneder ble alle elektronisk registrerte forsinkelser ved operasjonsavdelingen, ved et sykehus i Midt-Norge fulgt opp med strukturerte intervju for å validere de egentlige årsaker til forsinkelser. I løpet av studieperioden ble halvparten av elektive operasjoner registrert med en eller flere forsinkelser (N = 402). Forsinkelsene viste seg å ha 60 opprinnelige årsaker (rot-årsaker), som ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse ble fortolket til 13 subkategorier og fire hovedkategorier, avhengig av om de var knyttet til pasienter (17%), personell (10%), operasjonsavdeling/utstyr (2%) eller organisering (71%). De fleste forsinkelser skyldtes mangelfull planlegging og organisering av operasjonsprogrammet. Studien indikerer at mer presis planlegging, bedre informasjonsutveksling og et forbedret dataverktøy kan redusere antallet forsinkelser ved elektive operasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅrsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner. En prospektiv studieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Generell kirurgi: 780en_US
dc.source.pagenumber14en_US
dc.source.volume17en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for helseforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.7557/14.5726
dc.identifier.cristin1978548


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal