Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDevik, Siri Andreassen
dc.contributor.authorAlteren, Johanne
dc.contributor.authorOlsen, Rose Mari
dc.date.accessioned2022-06-09T12:33:26Z
dc.date.available2022-06-09T12:33:26Z
dc.date.created2021-06-25T15:43:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationDevik, S. A., Alteren, J. & Olsen, R. M. (2021). Kunnskap og vilje, men uten myndighet? Sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre. I M. Hedlund, K. Ingstad & A. Moe (Red.), God helse: Kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste (s. 45-67). Universitetsforlaget. doi:en_US
dc.identifier.isbn978-82-15-04298-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998168
dc.description.abstractFokusgruppeintervjuene i denne studien viste at hjemmesykepleiere erfarer å ha kunnskap og vilje, men liten myndighet i tverrfaglig legemiddelgjennomgang for hjemmeboende eldre. Data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og resulterte i to hovedkategorier med tilhørende underkategorier: Aktørenes ansvar og oppgaver (sykepleieren, legen, farmasøyten) og Organisasjonens betydning for samhandlingen (ledelse, kommunikasjon og logistikk, rutiner og retningslinjer, tid og bemanning). Nøkkelord legemiddelsikkerhet | hjemmesykepleie | tverrfaglig samhandling Abstract The focus group interviews in this study showed that homecare nurses experience having knowledge and will, but little authority in interdisciplinary drugreviews for elderly people living at home. The content analysis resulted in two main categories with seven subcategories: The actors' responsibilities and tasks (nurse; doctor; pharmacist) and the Organization's significance for the interaction (management; communication and logistics; routines and guidelines; time and staffing). Keywords drug safety | home nursing care | multiprofessional collaborationen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofGod helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/god_helse/3_kunnskap_og_vilje_men_uten_myndighet
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.titleKunnskap og vilje, men uten myndighet? Sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldreen_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber45-67en_US
dc.identifier.doi10.18261/9788215042985-2021-03
dc.identifier.cristin1918597


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal