• Forbedre ledelse av styringssystemer og styringsdialog 

      Larsen, Jan Håkon (Master thesis, 2015-11-09)
      Problemstillingen; «Hvordan kan vi forbedre kvaliteten i skolen ved å forbedre ledelse av styringssystem og styringsdialog?», har blitt belyst gjennom forskningsspørsmålene; 1. Hva kjennetegner et godt styringssystem ...