• Kunnskapsdeling på tvers av lokasjoner 

      Leangen, Marte Lien (Master thesis, 2015-11-09)
      Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan utvikle en kunnskapsdelende kultur i en regionalt spredd organisasjon? Med utgangspunkt i problemstillingen ønsker jeg å finne svar på to forskningsspørsmål: 1) Hvilke ...