• Metadata i kunnskaping. Kan metadata bidra til kunnskaping? 

      Rasmussen, Rune; Fjerstad, Morten (Master thesis, 2013-10-16)
      Denne avhandlingen tar utgangspunkt i vår hypotese om at bruk av metadata, samt innføring av et felles begrepsapparat, vil legge til rette for kunnskaping i SR-Bank. Vår problemstilling bygger på en forestilling om kunnskap ...