• På jakt etter kunnskap: en studie omkring kunnskap som suksessfaktor 

      Våtvik, Stig; Mortensen, Kai André (Master thesis, 2009-10-15)
      I denne avhandlingen har fokuset vært på kunnskapsbevaring. Da i forståelsen av kunnskapsbevaring som et dynamisk og prosessuelt begrep. Gjennom begrepet kunnskapsbevaring fokuserer vi på ansatte og deres kunnskap, og ...