• “Spriket mellom liv og lære” 

      Valla, Cathrine; Wikstrøm, Katie (Master thesis, 2015-10-20)
      Vi har hatt en undring knyttet til vår organisasjons visjon «Fremragende behandling» som har som mål å implementere skriftliggjorte kvalitetsdokumenter og omsette disse til kunnskapsbasert praksis. Er det samsvar mellom ...