• Karriereveiledning – et nytt praksisfelt tar form 

      Pedersen, Lisbeth (Master thesis, 2014-10-14)
      Tema for denne avhandlingen er kunnskapssyn og utvikling av praksis. Gjennom kvalitative dybdeintervju med seks karrieresenterledere fra ulike fylker i Norge, samt dokumentstudier, har jeg fått innblikk i ulike karrieresenters ...