• Roald Amundsens ledelse av Sydpolekspedisjonen 1910-12 

      Hjerpås, Hogne (Master thesis, 2015-11-09)
      Problemstillingen i avhandlingen er: Hva kan vi i, i et ledelsesperspektiv, lære av Roald Amundsens måte å lede Sydpolekspedisjonen 1910-1912? Narrativet viser at Amundsens utøvelse av ledelse på første del av ekspedisjonen ...