• Ledelse i praksis i et grenseløst landskap. 

      Sagnes, Tove; Sandberg, Anne M. (Master thesis, 2014-10-14)
      Studien tar utgangspunkt i dybdeintervjuer med ledere med fag- og personalansvar og gruppeintervjuer med ansatte i hjemmebasert omsorg, i 3 kommuner i Nord -Trøndelag. Gjennom deres historier og beskrivelser fra arbeidshverdagen, ...