• Som vannet de svømmer i…? 

      Grong, Jorunn Louise; Hegstad, Ellen Annette (Master thesis, 2015-10-27)
      Tema for denne masteravhandlingen er innføring og bruk av standardiserte pasientforløp i Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital. Et standardisert pasientforløp er en normativ beskrivelse av det forløpet en gitt pasientgruppe ...