• Innovasjon i helsesektoren 

   Rønning, Frank (Master thesis, 2010-10-06)
   Norge har et helsevesen av forholdsvis høy internasjonal standard og også en god medisinsk industri, både med lokal og internasjonal forankring. For å takle alle utfordringer med en stor andel aldrende befolkning, samhandling, ...
  • Medvirkning som drivkraft i lærings- og innovasjonsarbeid 

   Hannevig, Lise; Valsø, Signe (Master thesis, 2010-10-06)
   Denne masteravhandlingen handler om medvirkning som verdi og medvirkningsbaserte metoder som strategi for å styrke lærings- og innovasjonsprosesser. Forskningsstudien ble gjennomført i, og i samarbeid med, barnehagevirksomheten ...
  • ”Når gutta lager butikk": innovasjon, entreprenørskap og utviklingsprosesser i et aktør-nettverk perspektiv – case studium 

   Hovde, Karin; Skjerve, Annbjørg (Master thesis, 2009-10-15)
   Tema for denne forskningsoppgaven er innovasjon, entreprenørskap og utvikling i organisasjoner. Ved hjelp av et casestudium har vi analysert entreprenørskapsprosessen i ELKAS. Analysen er basert på et relasjonelt perspektiv ...