• Etikk på kollisjonskurs – når forvaltningsetikk og forskningsetikk møtes 

      Otterlei, Jill Beth; Skorstad, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Artikkelen er en analyse av to formaliserte etiske retningslinjer som skal gjelde i norske akademiske institusjoner. Den ene er utarbeidet for forvaltningen og den andre for forskningen. Analysen gjøres ved å sammenligne ...