• Sink or swim? – Håndtering av maskulinitet og intimitet i herrefotball 

      Hjelseth, Arve; Tjønndal, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Artikkelen drøfter hvordan maskulinitet uttrykkes og håndteres i gutte- og herrefotball. Gjennom en analyse av både forskningsbidrag og populærkulturelle bøker, er målet å vise hvordan en ortodoks form for maskulinitet i ...