Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvendsen, Helge
dc.date.accessioned2009-10-09T11:19:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140674
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractIntensjonen med denne oppgaven var å undersøke om det kunne eksistere noen form for innsidehandel i forkant av et resultatvarsel for selskaper notert på Oslo Børs i perioden 2004 til 2009. Med innsidehandel menes kjøp av finansielle instrumenter foretatt av primærinnsidere i selskaper som sitter på kurssensitiv informasjon, eller kjøp basert på informasjon som har lekket ut fra innsiden av selskapet til aktører utad i markedet. Dette har blitt utført gjennom et begivenhetsstudie, hvor jeg har studert unormal avkastning gjennom et begivenhetsvindu i forbindelse med resultatvarsler. Den unormale avkastningen har jeg funnet ved å estimere normalavkastningen i begivenhetsvinduet ved hjelp av markedsmodellen, for så å trekke fra den virkelige avkastningen i samme periode. Jeg har valgt et begivenhetsvindu på 21 dager rundt annonseringen; -10 dager forut for resultatvarselet og +10 dager etter. Når det gjelder valg av markedsindeks under estimeringen av normalavkastningen, har jeg benyttet Oslo Stock Exchange All-Share Index (OSEAX), da denne representerer samtlige aksjer på børsen. Etter å ha kalkulert den unormale avkastningen til samtlige selskaper i undersøkelsen ble en gjennomsnittlig daglig unormal avkastning (AAR) benyttet i analysen for å finne ut om det eksisterte signifikant unormal avkastning. Videre ble en akkumulert gjennomsnittlig daglig unormal avkastning (CAAR) benyttet for lettere kunne se tendensene til unormal avkastning. Oppgaven bygger på en begivenhetsundersøkelse med en hypotetisk-deduktiv forskningsstrategi. Jeg har samlet data fra 39 positive resultatvarsler og 58 negative. Jeg finner ingen signifikant unormal avkastning i forkant av positive resultatvarsler. Derimot finner jeg signifikant unormal avkastning i forkant av negative resultatvarsler, noe som betyr at jeg i dette tilfellet forkaster nullhypotesen om at det ikke forkommer signifikant unormal avkastning forut et for resultatvarsel. Dette kan igjen tyde på at det enten har lekket ut innsideinformasjon, eller at primærinnsiderne selv har handlet i henhold til denne informasjonen.en
dc.format.extent756578 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectinvesteringen
dc.titleInnsidehandel på Oslo Børs : foreligger det informasjonslekkasje i markedet før et eventuelt resultatvarsel? : et begivenhetsstudie av et utvalg selskaper på Oslo Børsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel