• Den vanskelige og nødvendige omsorgen 

      Johansen, Grethe (Master thesis, 2008)
      Omsorg og det å bry meg om min neste, har sitt utspring i etikk. Omsorgen hører hjemme i en kurmskapsfonn der skjønnet er bærende. Derme kurmskapsformen kalles også for klokskap, og handler om at jeg forsøker å finne ut ...