Show simple item record

dc.contributor.authorToften, Irene
dc.date.accessioned2008-11-25T12:29:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141633
dc.descriptionMastergradsoppgave i praktisk kunnskap - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractHjemmebesøk hos kreftsyke barn som et alternativ til innleggelse på sykehus, har opptatt meg i mange år. Dette praktiseres ved en god del sykehus i Sverige og Danmark. I Norge har dette bare vært et tilbud ved noen få sykehus. Det har ikke vært i et fast etablert system, men er kommet i stand når en pasient har hatt et særlig behov. Jeg innleder oppgaven med å trekke fram "Forskrifter for barn på sykehus" og FNs barnekonvensjon, som begge sier noe om at barn bør få den behandlingen de trenger uten innleggelse på sykehus, hvis det er mulig. I metodekapittelet beskriver jeg det jeg har gjort for å finne ut hva som praktiseres på andre sykehus i Norge og i Norden. Dessuten på hvilken måte jeg har fått tak i informanter, hva jeg har gjort av etiske vurderinger og hvordan jeg har brukt resultatene av intervjuene. Jeg har med noen sider om kreft hos barn, for å gi et innblikk i hvilke utfordringer sykdommen skaper. I hoveddelen av oppgaven har jeg intervjuet foreldre som har fått hjemmebesøk og sykepleiere som har vært der, om deres erfaringer med dette. Foreldrene ble spurt om hvordan de har opplevd det å få hjemmebesøk. Jeg fikk deres synspunkter på hva de mente var viktigst for at et slikt tilbud skal fungere godt. Dessuten spurte j eg om hva de synes om å involvere hjemmesykepleierne mer enn vi har praktisert hittil. Sykepleierne fortalte om hva de gjorde på hjemmebesøk og om hva de har muligheter til å bidra med. Dessuten hva de har behov for av opplæring og støtte, for å kunne gi et best mulig tilbud til disse familiene. Jeg har tatt utgangspunkt i det informantene har fortalt meg, samt egne erfaringer og reflekterer skriftlig over dem. I disse refleksjonene trekker jeg inn teoretikere og filosofer som har skrevet om mellommenneskelige forhold, om etikk i de nære relasjonene og om praktisk kunnskap. Fokuset ligger i stor grad på hva som skal til for å gi disse pasientene og familiene deres en god og trygg hverdag, selv om de sliter med alvorlig sykdom. Konklusjonen er at om det ikke er mulig å få til en spesialisthelsetjeneste ved alle kjøkkenbord rundt om i fylket, så vil det likevel være mulig å få til et godt og tilpasset tilbud til de fleste som har behov for det.en
dc.format.extent9155722 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectpraktisk kunnskapen
dc.subjectprofesjonskunnskapen
dc.titleSpesialisthelsetjeneste ved kjøkkenbordet, mulighet eller utopi? : om hjemmebesøk som alternativ til innleggelse på sykehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record