Show simple item record

dc.contributor.authorSolvoll, Hilde Holm
dc.date.accessioned2012-07-11T13:23:57Z
dc.date.available2012-07-11T13:23:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141649
dc.descriptionMasteroppgave i praktisk kunnskap - Universitetet i Nordland, 2011no_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven, rettes søkelyset mot undervisningsformer som kan gi kvalitet i utdanningen av sykepleiestudenter, ved små og store fakultet. Hensikten har vært å øke fokus på studentene i deres læreprosess. Kvalitetsreformen som tredde i kraft i 2003, la føringer for en tettere oppfølging av studentene i hele læringsløpet. Reformen lå i bunn når jeg gikk til intervju av tre lærere. Jeg ønsket å se om den hadde lagt føring for nytenkning eller nye arbeidsmetoder, til bruk i kvalitetssikringsarbeidet. Min egen erfaring har også blitt brukt som forskningsmateriale, og jeg er den fjerde læreren i kapittelet ”fire læreres faglige perspektiv”. Erfaringene som ble framtredende, var metoder som brukes for å kunne se den enkelte student. Jeg har valgt å bruke eksempler fra min erfaring som lærer, sykepleiestudent og som sykepleier, fordi dette har gitt meg verdifull kunnskap. I tillegg har jeg vekselvis brukt litteratur og funn fra intervju, som samtalepartner i oppgaven. Refleksjon og gruppearbeid fikk kanskje størst fokus av mine funn fordi dette var noe alle informanter vektla i stor grad. I mitt essay tar jeg opp møte med Anna, en student vi strøk i praksis. Temaet som omtales er metoder som brukes til å kvalitetssikre studentene i sykepleierutdanningen. Mitt vendepunkt i egen tenkning kom etter møte med Anna. Det fikk meg til å reflektere over metodene som brukes for kvalitetssikre studentene. Er måten vi arbeider på alltid den rette? Hvilke andre metoder kan brukes for å se den enkelte student? Dette, og flere spørsmål reises i oppgaveteksten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectpraktisk kunnskapno_NO
dc.titleSer du studenten? : en dannelsesreise mot kvalitet i handlingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record