Show simple item record

dc.contributor.authorJosephson, Agneta
dc.date.accessioned2012-09-27T06:33:32Z
dc.date.available2012-09-27T06:33:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141661
dc.descriptionMasteroppgave i praktisk kunnskap - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractGenom textskapande och samtal med kolleger narmar jag mig, reflekterar och provar några sidor av min yrkestillvaro som joker i forumteater och som forumspelspedagog. Forumteater ar en interaktiv teaterform som jag arbetar med i syfte att nå kunskaper i att forhindra diskriminering, krankningar och fOrtryck. Jokern ar den person som ar lank mellan publik och scen i forumteater. Jag anvander också forumteatems arbetssatt inom grupper, som jorumspelspedagog; då skapar deltagama sjalva korta scener,jorumspel. Min text om detta ar essaistiskt skriv en och rymmer fOrst tillbakablickar på tre problematiska situationer som genom texten gestaltas ingående och darefter provas. Det sker dels genom eget resonerande, dels via genomlysning med hjalp av texter till exempel hamtade från fålten sociologi, pedagogik och yrkeskunnande, men i synnerhet genom filosofiska texter. Under textens andra halft skriver jag bland annat fram kunskaper som framtratt genom reflektion med fem erfama kollegor. Reflektionen har skett i flera steg. Forst har jag varit med kollegoma ideras arb ete som jag dels har filmat, dels har observerat. Darefter har jag filmat sjalva samtalen med kollegorna. Det som vi, genom att betrakta situationer från det arb ete de utfOrde, lyfter fram i dessa samtal utgor grund fOr mitt fortsatta reflekterande i essan. Jag har också, sarskilt under essans andra halft, sokt och skrivit fram min kunskap genom att anvanda flera olika liknelser och metaforer. Arbetet med essan har gjort mig observant på vikten av att uppmarksamma de mer ovantade ogonblicken. Jag har fått mojlighet att utveckla tankar om hur reflektion gors, hur den uppstår och tankar om olika lager av reflektion. Vidare har jag begrundat hur man som forumspelspedagog drar gransen mellan arbete med forumspel och terapi. Genom essan har jag också belyst tankegångar om hur personers stallning och makt påverkar mitt arbete. Jag har reflekterat over vikten av motstånd och risken att bli del av samhallets disciplineringsapparat. Jag har genom texten i sig velat ge gestalt åt delar av dess innehåll. Genom att skriva essan har jag ratt syn på glip or av olika slag, och på vardet av glipor. Jag menar att mycket kunskap kan nås genom vår rorelse i glipor. I glip om a skapas, menar jag, mojlighet till dialogisk rorelse.no_NO
dc.language.isosweno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectpraktisk kunnskapno_NO
dc.titleI glipan mellan en frusen vattendroppe och ett äpples gestalt : essä om yrkestillvaro som joker och forumspelspedagogno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record