Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjøviken, Lars
dc.contributor.authorGjøviken, Torill Valøy
dc.date.accessioned2008-10-07T06:39:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141678
dc.descriptionMastergradsoppgave i spesialpedagogikk - Høgskolen i Bodø, 2008
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en holistisk singelcasestudie hvor vi har prøvd ut dataprogrammet Skrive med bilder 2000 (Normedia 2000) i vanlig undervisning på tredje trinn. Programmet kan brukes på flere måter, men vi har først og fremst brukt det som en tekstbehandler som viser bilder eller symboler av ordene som skrives. Programmet kan også lese opp teksten. Vi har særlig sett på mulighetene for å bruke programmet til å stimulere skriftspråket hos elevene i en tidlig fase av lese- og skriveutviklingen. Her er motivasjon en avgjørende faktor for å få framgang. Derfor har vi i vår studie sett spesielt på elevenes atferd gjennom egne observasjoner, videoopptak og intervju med elevene, lærer og foreldre. Vi har også gjennom egen praksis ønsket å skaffe oss erfaring med hvordan programmet kan brukes av læreren i sin språkopplæring. I teoridelen har vi drøftet språklig oppmerksomhet, begrepsinnlæring og lese- og skriveopplæringen. Oppgavene vi har gitt elevene, er bygd på dette grunnlaget. Våre drøftinger av motivasjon og annen læringsfremmende atferd er knyttet til teorier om dette. Vi har også drøftet læringsresultatene i lys av Paivios (2006) teorier om dual coding. Dette er en teori om hjernen og dens utvikling som ser verbal og nonverbal persepsjon som to ulike systemer. Vi fant ut at Skrive med bilder 2000 var et nyttig redskap i arbeidet med skriftspråket. Denne bruken av IKT motiverte alle elevene. De viste stor glede ved å få fram bildene på skjermen, og flere produserte mer tekst enn de gjorde til vanlig. Elevene VIII ble også mer oppmerksomme på hvordan ord skrives, og etter åtte økter hadde alle forbedret skrivehastigheten på tastaturet. Etter to måneder husket de mange av ordene de hadde arbeidet med. Vi tenker at visualiseringen hadde styrket hukommelsen og stimulert det aktive ordforrådet deres. Da nyhetens interesse hadde lagt seg, så vi at det var produktene de laget, som skapte motivasjonen. Dette viser at også denne bruken av IKT krever pedagogisk tilrettelegging. Men som et supplement og en variasjon i undervisningen fant vi Skrive med bilder 2000 (Normedia 2000) som et nyttig redskap i skriftspråkstimuleringen i vår casestudie.en
dc.format.extent6571040 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i spesialpedagogikk;nr. 3/2008
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.titleBruk av IKT i tilpasset opplæring : hvordan kan dataprogrammet Skrive med bilder 2000 brukes til skriftspråkstimulering?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel