Show simple item record

dc.contributor.authorMikalsen, Harry
dc.date.accessioned2009-09-11T12:40:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141682
dc.descriptionMastergradsoppgave i spesialpedagogikk - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer resultatene fra en feltundersøkelse om tilpasset opplæring ved to videregående skoler. Utvalgte funn, relatert til Læringsplakatens prinsipper om hvordan opplæringen skal gjennomføres, har bidratt til resultatet av undersøkelsen. Det samme har deling av erfaring og dialog om forståelsen av gjeldende lov og forskrifter. Det er også foretatt en undersøkelse blant en gruppe lærere om deres vurdering av skolens praksis i forbindelse med tilpasset opplæring. Formålet med oppgaven er å finne ut om prinsippene for opplæring, som Læringsplakaten beskriver, påvirker lærerens arbeidsmåter med hensikt om at opplæringen er tilpasset den enkeltes elevs forutsetninger og evner. Hovedfunnene i oppgaven viser at ikke alle har akseptert Læringsplakaten som en forpliktelse til hvordan opplæringen skal gjennomføres. Flertallet i undersøkelsen oppfatter Læringsplakaten som en ideologisk pedagogisk plattform og noe en gjerne kan strekke seg mot. Generell del og læreplan for fag er gjennomgående akseptert som en forskrift for oppfyllelse av opplæringsloven. Undersøkelsen viser også at noen arbeidsmåter oppfattes å ha et større bidrag enn andre for å realisere målet om tilpasset opplæring. Undersøkelsen er av begrenset omfang. Men den kan gi innsikt i hvordan holdninger til ny opplæringslov og forskrifter oppfattes. Den gir også svar på elementer det bør arbeides videre med i skolen, med mål om å tilrettelegge for oppfyllelse av de rettigheter elever og lærlinger har. Særlig gjelder det å tilrettelegge for at eleven kjenner til hva som skal til for å nå kompetansemålene.en
dc.format.extent1000532 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i spesialpedagogikk;nr. 14/2008
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.title"Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet-" : hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? : en undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record