• Vi er i hvert fall best i verden når det gjelder trivsel 

      Notkevich, Jan Harald (Masteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 5/2009, Master thesis, 2009)
      Masteroppgaven presenterer resultatene fra et forskningsarbeid om elevtilfredshet generelt og spesifikt. Undersøkelsen er basert på en tysk forskningsoppgave innen det samme området og mitt mål har vært å gjøre en replikasjon ...