Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Kathrin
dc.date.accessioned2009-10-26T09:35:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141693
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractGlenne regionale senter for autisme, Psykiatrien i Vestfold, utviklet og utprøvde i 2006 et veiledningsprogram tilpasset foreldre til barn med autisme-spekterdiagnoser. Autismeteamet i Nordland, Barne og ungdomspsykiatrien, Nordlandssykehuset, gjennomførte høsten 2008 et prosjekt for å prøve ut programmet i Nordland. Denne oppgaven presenterer resultater fra det oppfølgende forskningsarbeidet mitt, om hvilke erfaringer foreldrene gjorde seg ved deltakelse på veilednings-programmet. Undersøkelsen er gjennomført som en intervjuundersøkelse i tidsrommet januar til mars 2009, hvor informantene er seks foreldrepar fra Nordland som har deltatt ved programmet. Formålet med undersøkelsen var å framskaffe kunnskap om hvilke erfaringer foreldrene gjorde seg ved å delta på veiledningsprogrammet. Masteroppgaven reflekterer funnene som belyser hvordan barnets utvikling og samspillet mellom foreldre og barn, kan påvirkes gjennom erfaringene foreldrene gjør seg ved deltakelse på veiledningsprogrammet. Funnene kan videre bidra til evaluering og forslag til forbedringer i programmet. Hovedresultatene i undersøkelsen viser at foreldrene erfarer at de har fått et mer positivt samspill med barna sine, samt flere strategier for å legge til rette for læring, og at de har blitt mer bevisst på sin egen rolle i samspillet med barna. Foreldrene framhever også betydningen av å utveksle erfaring med andre som er i samme situasjon. Undersøkelsen viser imidlertid også at foreldrene syntes at tiden på veiledningsmøtene var for knapp og at de ønsket mer tid til å drøfte med hverandre. Nøkkelord; Foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser, barn med autismespekterforstyrrelser, erfaring, veiledningsprogram, anvendt atferdsanalytisk teori, positiv samhandling, tilrettelegging for læring, grensesetting, evaluering, kognitiv teori, mestring, utviking.en
dc.format.extent463776 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 3/2009
dc.subjecttilpassa opplæringen
dc.subjectspesialpedagogisk profil
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleErfaringer fra ett veiledningsprogram : for foreldre til barn med autismespekterdiagnoseren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record