Show simple item record

dc.contributor.authorSkaret, Marit
dc.date.accessioned2010-04-19T12:52:34Z
dc.date.available2010-04-19T12:52:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141705
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractBakgrunnen for dette endringsarbeidet er opplevelsen av et følt problem i forhold til samarbeid mellom en forsterket avdeling for elever med store funksjonsnedsetteiser og skolen avdelingen tilhører. Avdelingen inngår i et såkalt segregert tilbud. Denne oppgaven er på tross av det ikke siktet inn mot å diskutere om slike forsterkede avdelinger er riktig opplæringsarena for denne elevgruppen. Temaet i oppgaven er endringsarbeidet i sin helhet og følger hele prosessen med forsknings spørsmålet: Kan innføring av rutiner bedre opplevelsen av samarbeid mellom kontaktlærer ved avdelingen og klasselæreren, i samarbeidet rundt elever med store funksjonsnedsetteiser? Oppgaven er en evalueringsstudie med innovasjon på egen arbeidsplass som metode. Modellen for arbeidet er PS modellen og endringsarbeidet følger dens faser. Informantene var 4 kontaktlærere på avdelingen og 6 klasselærerne. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema i starten, midtveis og i slutten av arbeidet. I tillegg ble det holdt fellesmøter med aktørene og forsker skrev logg gjennom prosessen. Resultater som kom frem gjennom arbeidet. Tidsressursen viste seg å være en viktig barriere for klasselærerne. Tverrfaglig samarbeid kan bli vanskelig på bakgrunn av ulik profesjonell kompetanse. Felles visjon er avgjørende for gjennomføring av endring. Innføring av rutiner kan bedre opplevelsen av samarbeid. Nøkkelord; innovasjon i skolen, PS modellen, tverrfaglig samarbeid, inkludering, elever med store funksjonsnedsetteiser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;nr. 9/2009
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleInnovasjon i skolen : "samarbeid rundt elever med store funksjonsnedsettelser"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record