Show simple item record

dc.contributor.authorBruun, Anne Line
dc.date.accessioned2011-04-07T08:23:12Z
dc.date.available2011-04-07T08:23:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141735
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractEn analyse av læreverk i matematikk i forhold til Læreplanverketfor Kunnskapsløftet. Høgskolen i Bodø. Lærerutdanning, kunst og kulturfag. Masteroppgave i tilpassa opplæring i matematikk. Masteroppgaven presenterer resultatene aven analyse av to læreverk i matematikk, bestående avelevbøker, lærerveiledninger, CDer og nettsider, i forhold til hvordan de støtter oppfylling av kompetansemål i læreplanen og hvordan de legger til rette for tilpassa opplæring. For å finne svar på dette utviklet jeg analysekriterier basert på læreplanens kompetansemål om funksjoner og basert på læreplanens definisjon av tilpassa opplæring. Designen som ble valgt var casestudie, mens metodene som ble brukt var dokumentanalyse og to former for tekstanalyse; helhetsanalyse i forhold til tilpassa opplæring og delanalyse i forhold til kompetansemål. Teorien som presenteres i masteroppgaven har sammenheng med analysekriteriene. Lærebøker, funksjoner, tilpassa opplæring, differensiering og læringsstiler er derfor emner som tas opp i teoridelen av masteroppgaven. Studien er begrenset i forhold til at bare deler av to læreverk er undersøkt. Resultatene av analysen viser at begge læreverk har oppgaver i forhold til analysekriteriene om funksjoner. Det er imidlertid slik at noen deler av et kompetansemål dekkes av få oppgaver, mens andre deler av kompetansemålene er fyldigere dekket. Dette tas nærmere opp i drøftingsdelen. Begge læreverkene har oppgaver med forskjellige vanskegrader, tilpasset både svake og sterke elever. Bøkene har mål for hva elevene skal lære i hvert kapittel og bruker elevenes erfaringsverden i oppgavene. Læreverkene er ulike i forhold til hvordan kompetansemålene om funksjoner dekkes, og også ulike med tanke på hvordan de tilrettelegger for tilpassa opplæring. Selvom begge læreverkene har oppgaver elevene skal samarbeide om og oppgaver som passer til ulike typer sansemessige elementer, er dette vektlagt på ulike måter i læreverkene. Lærebøkene er også ulike i forhold til måten de innfører funksjoner på.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Nordland
dc.subjecttilpassa opplæringen_US
dc.titleEn analyse av læreverk i matematikk i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløfteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber121 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record