Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElstad, Marit Hansen
dc.date.accessioned2013-04-15T07:51:48Z
dc.date.available2013-04-15T07:51:48Z
dc.date.issued2013-04-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145429
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg først presentere hva loven og rammeplanen sier om danning. Deretter vil jeg kort presentere hvordan danningsbegrepet har utviklet seg fra det antikke Hellas og fram til i dag. Så presenterer jeg ulike perspektiv på danning, med utgangspunkt i boken ”Barnehagens grunnsteiner” (2011). Videre kommer jeg inn på forskning om danningsbegrepet i barnehagen, gjort av Solveig Østrem m.fl. Hun har skrevet en rapport som heter ”Alle teller mer” (2009), som handler om evaluering og innføring av rammeplanen. Videre har jeg et kapittel om metode og undersøkelse, der jeg kort forklarer forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ metode, og hvilken av disse jeg har valgt. Så presenterer jeg metoden min, og hva som kjennetegner denne. Videre vil jeg kort si noe om planlegging og gjennomføring av undersøkelsen min, og etter det skriver jeg om anonymisering og taushetsplikt i kapitlet ”Etiske overveielser og personvern”. I neste siste kapittel tar jeg for meg analysen av informantenes svar på de ulike spørsmål jeg stilte i forhold til danningsbegrepet. Jeg tolker ut fra hva de har sagt og drøfter dette opp mot den teorien jeg har skrevet om i oppgaven. Jeg avslutter oppgaven i forhold til problemstillingen min.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdanningsbegrepetno_NO
dc.subjectbarnehagen
dc.titleDanningsbegrepet: teori og praksis i barnehagenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber23 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel