Recent Submissions

 • Danningsbegrepet: teori og praksis i barnehagen 

  Elstad, Marit Hansen (Student paper, others, 2013-04-15)
  I denne oppgaven vil jeg først presentere hva loven og rammeplanen sier om danning. Deretter vil jeg kort presentere hvordan danningsbegrepet har utviklet seg fra det antikke Hellas og fram til i dag. Så presenterer jeg ...
 • Omsorg for de minste 

  Husnes, Line (Student paper, others, 2013-02-14)
  Oppgaven jeg har skrevet er et selvstendig arbeid der jeg som student har fordypet med i det overordnede temaet Den profesjonelle førskolelæreren. Under dette temaet valgte jeg å skrive om omsorg for de minste. Etter at ...
 • Den profesjonelle førskolelærer 

  Lillegaard, Karine Lund (Bachelor thesis, 2013-01-29)
  Forskningsresultater fra USA sier at hvordan selve overgangen fra barnehage til skole blir gjennomført, har betydning for barnets videre skolegang. Slike overganger som dette betegnes som sårbare faser som legger føringer ...
 • Læring gjennom mestring og barnehagebarn på tur i liten gruppe 

  Sandaker, Ann-Katrin (Bachelor thesis, 2011-04-18)
  Det jeg ønsker med denne oppgaven, er å så en spire til refleksjon om pedagogisk handlingsrom og valg av didaktiske metoder i barnehagen med tanke på spørsmålet "Må alle turer i barnehage foregå med stor barnegruppe?". Jeg ...