Show simple item record

dc.contributor.authorWalla, Tanja
dc.date.accessioned2013-09-06T10:15:25Z
dc.date.available2013-09-06T10:15:25Z
dc.date.issued2013-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145784
dc.description.abstractI denne kvalitative studien har jeg forsket på hvordan noen elever opplever og beskriver bruk av vurdering FOR læring i naturfag. Det er erfaringene og opplevelsene til elevene som har vært vektlagt i denne masteroppgaven, og problemstillingen har derfor vært som følger: Hvordan opplever og beskriver elever bruk av vurdering FOR læring i naturfag? Bakgrunnen for problemstillingen er blant annet «krisa» i realfagene og nasjonale og internasjonale undersøkelser som viser til svake norske resultater i naturfag. Samtidig viser forskning at bruk av vurdering FOR læring kan virke positivt på læringstrykk og læringseffekt. For å søke svar på problemstillingen er Moustakas fenomenologiske tilnærming valgt. Denne fenomenologiske prosessen har styrt studien underveis. Dataproduksjon foregikk gjennom dybdeintervju av fire elever som har naturfag på VG1 nivå i den videregående skolen. De ordrette transkriberte intervjuene ble analysert ved hjelp av Moustakas modifiserte Stevick-Colaizzi-Keen-metode. Analysen resulterte i en tekstuell beskrivelse som viste hva elevene har erfart; de har en erfaring med ni av de ti veiledende prinsippene for vurdering FOR læring. Videre resulterte analyseprosessen i en strukturell beskrivelse av hvordan elevene har opplevd disse erfaringene. Den strukturelle beskrivelsen resulterte i to hovedtemaer: 1) Læring og bevisstgjøring av egen læringsprosess og 2) Støttestrukturer. Essensen i datamaterialet i denne fenomenologiske studien gir uttrykk for at det å være elev i en naturfagsklasse der det praktiseres vurdering FOR læring er positivt fordi det bidrar til at elevene lærer mer, at de blir bevisste sin egen læringsprosess, og at stillasbygging bidrar til at de får den strukturen og den støtten de trenger for å klare akkurat det. Funnene i studien blir lest og diskutert i forhold til sosiokulturelle teorier om den nærmeste utviklingssone og stillasbygging, og i forhold til de teorier, den forskning og de offentlige styringsdokumenter som lå til grunn for denne masteroppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.haspartmasteroppgave med vedleggno_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.subjectnaturfagdidaktikkno_NO
dc.subjectvurdering FOR læringno_NO
dc.title"Da lær i hvertfall eg mye meir" : en fenomenologisk studie av hvordan fire elever opplever og beskriver bruk av vurdering FOR læring i naturfagno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber152no_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record