Show simple item record

dc.contributor.authorSimilä, Jan Ole
dc.date.accessioned2010-04-16T08:45:51Z
dc.date.available2010-04-16T08:45:51Z
dc.date.issued2010-02
dc.identifier.isbn978-82-7456-602-6
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146245
dc.description.abstractHvorfor bør vi rette et ledelsesmessig fokus mot virksomhetsinterne forhold i kontraktsarbeidet? Utfordringen har vi forsøkt å håndtere ved å gjennomføre en empirisk studie, hvor vi har stilt spørsmål ved hvordan virksomhetene internt har organisert sitt kontraktsarbeid, hvilken type kompetanse de mener er viktig for å kunne gjøre jobben og hvordan man har opplevd at institusjonelle faktorer i omgivelsene har påvirket arbeidet. Vi hadde også med oss et spørsmål om hvorvidt det ville være vesentlige forskjeller mellom virksomheter i offentlig og privat sektor. Studien er gjennomført som en komparativ case studie, hvor samme type data er generert fra to offentlige virksomheter, Statens vegvesen og Helsebygg Midt- Norge, en privat virksomhet, Siemens, og en hybrid, Nord-Trøndelag E-verk (NTE). Empiri er først og fremst hentet ut fra virksomhetenes styringssystemer, og via informantintervju. Analysene er gjennomført i to trinn; En empirisk analyse, hvor vi har lett etter mønstre i det empiriske materialet. En teoretisk analyse, hvor vi med utgangspunkt i etablert kontraktsteori har analysert de empiriske funnene... Why do we focus on the internal arrangements of the contractual process from a leadership perspective? Through empirical research where we have asked questions about the internal organizational arrangements, what kind of knowledge the organization need, and how institutional arrangements affect the contract process, we have tried to answer the main research question. We have also carried with us a question of if the organization's attachment to the public or private sector affects the arrangements. I have conducted a comparative case study where data has been generated from two public sector organizations, The National Road Administration, Helsebygg Midt-Norge, one private sector organization, Siemens, and one hybrid organization, NTE. Data was primarily generated from the governance system of the different organizations, and informant interviews. The analysis was carried out by two steps; first an empirical analysis, then a theoretical analysis, based on contractual theory, of the empirical findings...en_US
dc.description.sponsorshipNTEen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCopenhagen Business School, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag forskning og utviklingen_US
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;68
dc.subjectkontraktsledelseen_US
dc.subjectvirksomhetsledelseen_US
dc.subjectkontraktshåndteringen_US
dc.titleKontraktsledelse: relasjonen mellom virksomhetsledelse og kontraktshåndtering, belyst via fire norske virksomheteren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record