• Foreldrestøttende arbeid i Nye Namsos : delrapport 2 : kartlegging 

      Berg, Anita; Ørjasæter, Kristin (FoU-rapport / Nord universitet;48, Others, 2019)
      Rapporten beskriver forståelser, erfaringer og vurderinger av foreldrestøttende tiltak ved grunnskolene i Nye Namsos kommune. Empirisk bygger studien på fem fokusgruppeintervju med foreldre, helsesykepleiere, kontaktlærer ...