• Utvikling av klinisk vurderingsevne gjennom simulering 

      Wiik, Guri Bitnes; Stamnes, John H. (FoU-rapport / Nord universitet;42, Report, 2019)
      Bakgrunn: Det er økt krav til kompetanse for sykepleiere. Hensikt: I studiene ønsker vi å gi svar på om gjentagende simulering er en egnet pedagogisk metode for å øke sykepleiestudentenes kliniske vurderingsevne. Metode: ...