Now showing items 21-30 of 30

  • Optimal produksjon av kalv. 2. utg. 

   Hansen, Hanne Solheim; Sakshaug, Aud; Fløttum, John (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Learning object, 2009-10-20)
   Kompendiet er utarbeidet for husdyrstudenter på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi har arbeidet parallelt med dette kompendium og utvikling av en informasjonsdatabase God drift i forbindelse med DRØFT-prosjektet i TINE. ...
  • OAL151: IT som ledelsesverktøy 2010-2011 : kompendium (Offentlig administrasjon og ledelse 

   Nordseth, Hugo (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Kompendium;, Learning object, 2010-08-02)
   Det offentlige Norge har store ambisjoner om bruk av IT i forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Ambisjonene er kunngjort gjennom planverk som eNorge 2009 og eKommune2009... Innføring av IKT som virkemiddel vil ...
  • Final Cut for videojournalister: Final Cut Server arbeidsflyt og videoredigering i Final Cut Pro. 

   Nygård, Ståle A.; Sørli, Håvard (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2010-10-27)
   Dette kompendiet er i utgangspunktet skrevet for studenter som studerer emnet videojournalistikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men de fleste temaer er såpass generelle at det også fungerer fint som en introduksjon til ...
  • OAL151 : IT som ledelsesverktøy 2011-2012 : kompendium 

   Nordseth, Hugo (Book, 2011-08-11)
   Det offentlige Norge har store ambisjoner om bruk av IT i forvaltning og offentlig tjenesteproduksjon. Ambisjonene er kunngjort gjennom planverk som eNorge 2009 og eKommune2012. Det faglige innholdet i dette kompendiet ...
  • Git på HiNT: en innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT 

   Nygård, Ståle A. (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2012-09-19)
   Dette kompendiet er i laget som en innføring i bruk av versjonskontrollverktøyet Git på Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT) sine datasaler på Steinkjer. Kompendiet er hovedsakelig myntet på studenter som går studiet Spill ...
  • Motiverende samtale i sykepleie 

   Sætertrø, Odil (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2013-12-02)
   Sykepleieren møter mennesker som utsettes for helsemessige utfordringer. Det kan være psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle krav i livet, som kronisk eller akutt og alvorlig sykdom kan medføre. Dette gjelder både ...
  • Grunnleggende bedriftsøkonomi 

   Helbæk, Morten (Kompendium;, Learning object, 2014-05-05)
   Denne boken er ment å dekke pensum i kurs av typen «Innføring i Bedriftsøkonomi» på høgskole- og universitetsnivå. Faget økonomi handler om å forvalte knappe ressurser som råvarer og arbeidskraft. Grovt sett kan dette ...
  • Skogbruk - hva er det? En kort presentasjon av norsk skogbruk for studenter og andre interesserte. 2. utg. 

   Kjellsen, Asbjørn (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2014-08-20)
   Teksten skal gi er generell oversikt over grunnleggende skogbiologi og andre fagområder innen skogbruket og skognæringen i Norge
  • Hybelkokkskolen: undervisningsopplegg for lærere i mat og helse 8.-10. trinn 

   Berg, Anita; Hovik, May Elisabeth; Lervik, Lars; Ramberg, May Britt (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2014-09-22)
   Dette Idéheftet inneholder et pedagogisk opplegg for totalt 10 økter á 3 undervisningstimer basert på kompetansemålene for 10. trinn1 i faget «mat og helse» og helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og ...
  • Multimedia for lærere - pedagogisk bruk av bilder, lyd og video 

   Kolås, Line (Kompendium/ Høgskolen i Nord-Trøndelag;, Learning object, 2016-01-11)