• Elevsamtalen som utgangspunkt for tilpasset opplæring 

      Brygfjeld, Åshild M. (Bachelor thesis, 2015-09-02)
      Alle elever rett på tilpasset opplæring. Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som har til hensikt å fremme læring. Disse ordene er hentet fra to paragrafer i Opplæringsloven, og skildrer mitt ...