Show simple item record

dc.contributor.authorHolmen, Jostein
dc.contributor.authorNguyen, Camilla
dc.contributor.authorHåpnes, Odd Sigfast
dc.contributor.authorRangul, Vegar
dc.contributor.authorEspnes, Geir Arild
dc.date.accessioned2017-02-08T14:59:36Z
dc.date.available2017-02-08T14:59:36Z
dc.date.created2016-06-30T08:22:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHolmen, J., Nguyen, C., Håpnes, O.S., Rangul, V. and Espnes, G.A. (2016). Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 139-144. doi:nb_NO
dc.identifier.issn0803-2491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430046
dc.description.abstractFlere studier har indikert at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse, men mange av studiene har vesentlige svakheter. Befolkningsstudier med et stort antall deltagere har flere fordeler, bl.a. er det mulig å kontrollere for konfunderende faktorer. Men i slike undersøkelser må antall spørsmål ofte begrenses, og det kan derfor stilles spørsmål ved hvor presis og relevant informasjonen blir. Ved HUNT3 (2006-08) ble to spørsmål om kulturdeltagelse inkludert: «Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6 måneder vært på/i: Museum, kunstutstilling/konsert, teater, kino/kirke, bedehus/idrettsarrangement", og «Hvor mange ganger har du løpet av de siste 6 måneder selv drevet med: Foreningsvirksomhet/musikk, sang, teater/menighetsarbeid/friluftsliv/dans/trening, idrett». Målet med denne studien var å undersøke hvordan spørsmålene ble oppfattet og tolket. Var informasjonen relevant til bruk i en epidemiologisk studie som HUNT? Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 17 deltakere i alderen 20 til 80 år. Flertallet hadde høyere utdanning. Tema som gikk igjen ble gruppert i kategorier, som bestod av beskrivelser over informantenes synspunkter og meninger. Hovedinntrykket fra fokusgruppeintervjuene var at informantene mente at spørsmålene i HUNT3 ga et grovt estimat på kulturaktivitetene i befolkningen. Vår konklusjon er at spørsmålene var tilstrekkelig presise til å bruke i analyser på gruppenivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk forening for epidemiologinb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKultur og helse i HUNT – En metodeevalueringnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holder© 2016, The Author(s)nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber139-144nb_NO
dc.source.volume26nb_NO
dc.source.journalNorsk Epidemiologinb_NO
dc.source.issue1-2nb_NO
dc.identifier.doi10.5324/nje.v26i1-2.2026
dc.identifier.cristin1365139


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal