Show simple item record

dc.contributor.authorSøfting, Erika
dc.contributor.authorHutchinson, Alan
dc.date.accessioned2020-05-29T11:47:40Z
dc.date.available2020-05-29T11:47:40Z
dc.date.created2019-11-28T10:33:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSøfting, E. & Hutchinson, A. (2019). Jektefart på museum. Heimen - Lokal og regional historie, 56(3), 153-168. doi:en_US
dc.identifier.issn0017-9841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656033
dc.description.abstractArtikkelen tar for seg design og grep ved utformingen av den nye faste utstillingen om jektefarten i det nye Jektefartsmuseet i Bodø. Artikkelen fokuserer på de fem kjernefortellingene som danner bakteppe for formidlingen. Disse kjernefortellingene er valgt for å utdype de viktigste karakteristika for jektehandelen: samarbeidet om organisasjonen rundt seilas og handel, handelens tidsdybde, selve seilasen med sine utfordringer og opplevelser, fiskerbondesamfunnet som skapte grunnlaget, og impulsene utenfra som handelen førte med seg. Ved å kople kjernefortellingene til nåtidige erfaringer blir publikum invitert til refleksjon omkring fortid og nåtid og vil på den måten få en dypere forståelse av fortidas valg og praksis. Museet lenker disse konseptuelle grepene sammen med en konkret tilnærming i formidlingen, blant annet ved å ta i bruk formidlingsgrep inspirert av opplevelsesnæring. For eksempel blir historien om den lange reisen langs kysten koplet til kystbefolkningens tro og overtro gjennom lyd, bilde og tekst, der museet ønsker å ta publikum med på en konkret opplevelse av folkloren og hvordan den ble koplet til ønsket om trygghet til havs.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleJektefart på museumen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterne, 2019en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Kulturhistorie: 075en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.source.pagenumber153-168en_US
dc.source.volume56en_US
dc.source.journalHeimen - Lokal og regional historieen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1894-3195-2019-03-03
dc.identifier.cristin1753584


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal