Show simple item record

dc.contributor.authorÅsheim, Hilde
dc.date.accessioned2020-06-16T12:09:29Z
dc.date.available2020-06-16T12:09:29Z
dc.date.created2019-04-30T14:51:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÅsheim, H. (2019). "Du vil ha behov for ytterligere arbeidstrening." En studie av begrunnelser i arbeidsavklaringsprosess. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(4), 238-253. doi:en_US
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658255
dc.description.abstractArtikkelen undersøker hva som ligger til grunn for beslutninger som tas underveis i arbeidsavklaringsprosesser, altså prosesser somkan resultere i uføretrygd. Avklaringsprosessene er således en viktig del av arbeidslinja. Problemstillingen er: Hvordan kan tiltak og overganger begrunnes i arbeidsavklaringsprosessen? Problemstillingen er utforsket med utgangspunkt i et praktisk eksempel med en ung kvinne med psykiske lidelser. Datagrunnlaget består av intervjuer, observasjon og dokumenter fra en lengre tidsperiode.Med en institusjonell etnografisk tilnærming viser jeg hvordan begrunnelsene er vanskelige å finne, og at hvilke vurderinger begrunnelsene bygger på, i liten grad synliggjøres skriftlig. Begrunnelsene kan i hovedsak karakteriseres som standardformuleringer, også begrunnelser som tilsynelatende er personlige. Jeg argumenterer for at begrunnelsene har ulike funksjoner: De legitimerer videreføring av tiltak, de oppfyller overordnet styringstekst, og begrunnelsene legitimerer NAV-arbeideres praksis sett opp mot systemforventninger. Det kan dessuten synes som om begrunnelsene bunner i en institusjonell forståelse om at arbeidstrening bidrar til at unge kommer nærmere arbeidslivet. Denne forståelsen kan problematiseres, ettersom arbeidstrening kan synes å videreføres uavhengig av om det bidrar til fremgang eller ikke.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/2019/04/du_vil_ha_behov_for_ytterligere_arbeidstrening_en_studie
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.title"Du vil ha behov for ytterligere arbeidstrening." En studie av begrunnelser i arbeidsavklaringsprosess.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2019 Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.source.pagenumber238-253en_US
dc.source.volume3en_US
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriften_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2019-04-01
dc.identifier.cristin1694818


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal